Đặt phòng

Chưa có phòng nào được đặt.

Superior City View

Start from 1.200.000 ₫/night

Deluxe Sea View

Start from 1.800.000 ₫/night

Suite City View

Start from 2.300.000 ₫/night

Suite Sea View

Start from 2.500.000 ₫/night

VIP

Start from 3.500.000 ₫/night